Category Archives: Chính sách

Điều khoản sử dụng về website skycentral

1. QUY ĐỊNH CHUNG Điều khoản sử dụng quy định các điều khoản ràng buộc bạn khi sử dụng các dịch vụ. Thuật ngữ “Bạn” và/hoặc “Người sử dụng” sau đây được gọi chung để chỉ tới những người sử dụng các dịch vụ. Vui lòng nghiên cứu kỹ và lưu lại một bản Điều…

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của Skycentral

I. Mục đích và phạm vi thu thập Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website www.skycentral.vn bao gồm: email, điện thoại, tên, địa chỉ người dùng. Đây là các thông tin mà www.skycentral.vn cần người dùng cung cấp để skycentral liên hệ hỗ trợ tư vấn khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ…

Gọi Ngay

SMS

Facebook

Zalo